Cookie voorkeuren beheren
Spartoo gebruikt cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de functionele werking van de website, evenals voor de personalisatie van de inhoud en de analyse van het webverkeer. Onze partners gebruiken cookies om gepersonaliseerde advertenties weer te geven op basis van uw browsgedrag en uw profiel. Als je hieronder op "Accepteren en sluiten" klikt, kunt u uw voorkeuren op elk moment in uw klantenaccount wijzigen. Als u op "weigeren" klikt, worden alleen de cookies gebruikt die strikt noodzakelijk zijn voor de functionele werking van de website.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1 Identiteit van de verkoper

Laatste wijziging op 17/05/2023

SPARTOO SA
Société Anonyme (Franse naamloze vennootschap) met een kapitaal van 364 561,76 euro, ingeschreven in het handelsregister van Grenoble onder nr. 489 895 821 waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 16 rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, Frankrijk.

Klantenservice :
Tel : 02 335 26 10
mail-adres : adriana@spartoo.be
maandag-vrijdag : 9u – 17u2 Toepassing van de Algemene Verkoopsvoorwaarden

Het aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden houdt de integrale toepassing hiervan in.
Ze zijn van toepassing op elke bestelling die door de Klant op de website SPARTOO.BE wordt geplaatst. Ze vormen een contract tussen SPARTOO.BE en de klant . De klant ziet er dan ook van af beroep te doen op om het even welk tegensprekelijk document dat dan oproepbaar zou zijn tegen SPARTOO.BE.

Aangezien deze algemene verkoopsvoorwaarden in de toekomst kunnen aangepast worden, is de versie die toepasbaar is voor de Klant deze die op website staat op de datum van bestelling. De gebruikers van de website SPARTOO.BE kunnen beroep doen op de wijzigingen van de algemene verkoopsvoorwaarden vanaf het moment dat deze online staan en deze zijn niet van toepassing op voorgaande transacties.

Elke websitegebruiker moet de algemene verkoopsvoorwaarden respecteren.

SPARTOO.BE biedt producten aan die verkocht en verzonden worden door Partners: « Partnerproducten ». De hier beschreven algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de prijzen, de betalingswijzen, de betalingsverificatie, de getrouwheidspunten, de cadeau- en aankoopbonnen, de leveringswijze, de retourprocedure van de artikelen. Elke Partner heeft zijn eigen voorwaarden. Elke klant wordt uitgenodigd hiervan kennis te nemen (procedure van de levering en de retourzending, algemene verkoopsvoorwaarden) tijdens de keuze van de maat en de kleur van het « Partnerproduct » en tijdens het plaatsen van de bestelling: betalingswijze, soort levering en leveringsadres.

3 Geldigheid van de aanbiedingen

De aanbiedingen zijn enkel mogelijk voor klanten die over een leveringsadres in België beschikken.
De artikelen die op de website staan zijn beschikbaar zolang ze op voorraad zijn.
SPARTOO.BE verbindt zich ertoe per e-mail de klant te verwittigen indien een artikel niet meer op voorraad is. Indien er geld werd geïnd voor de bestelling van een artikel dat niet meer op voorraad is, dan zal SPARTOO.BE binnen de 15 dagen aan de klant een tegoedbon of een terugbetaling voorstellen. De bestelling zal automatisch geannuleerd worden.

4 Productvoorstelling

De voor verkoop aangeboden producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en voorgesteld. De klant dient de beschrijving van elk product te bekijken om de eigenschappen en de essentiële bijzonderheden ervan te kennen. De klant moet hiermee rekening houden alvorens over te gaan tot bestelling. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de keuze en de aankoop van een product.
Indien de productbeschrijving fouten of omissies zou bevatten, dan kan de verantwoordelijkheid van SPARTOO.BE niet ingeroepen worden. We vragen aan de klant SPARTOO.BE op de hoogte te stellen van elke mogelijke fout die hij in de productbeschrijving zou ontdekken.

5 Aanmaken van een account

Om een bestelling door te kunnen voeren, moet de klant bij zijn eerste bestelling een klantaccount creëren. Hij zal een formulier met de volgende gegevens moeten invullen: e-mailadres, naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, volledig leveringsadres, telefoonnummer. De klant zal een persoonlijk wachtwoord ingeven. Het is verboden dit wachtwoord aan derden door te geven.
De klant verbindt zich ertoe volledige en correcte informaties door te geven. Elke identiteitsdiefstal of valse identiteit zal het sluiten van het klantaccount en eventuele vervolgingen met zich meebrengen. Meerdere inschrijvingen of het gebruik van een account door verschillende personen of elke andere frauduleuze actie kan de beëindiging van deze inschrijving tot gevolg hebben.
De klant herkent bekwaam te zijn om de producten die op de website SPARTOO.BE aangeboden worden, contractueel aan te schaffen.
SPARTOO.BE weigert elke verkoop aan minderjarigen onder de 16 jaar. De voorafgaande toestemming van de ouders wordt hiervoor systematisch geëist.

6 Prijzen van de artikelen

De prijzen staan vermeld in Euro, BTW inbegrepen, zonder de eventuele leveringskosten.
Indien de geldende BTW-tarieven zouden veranderd worden, dan zullen deze veranderingen doorgerekend worden in de artikelprijzen zonder dat de klant hiervan op voorhand op de hoogte zal worden gesteld. SPARTOO.BE behoudt zich het recht zijn prijzen op om het even welk moment aan te passen, maar de artikelen worden gefactureerd aan de prijs die geldig was op het moment van de bestellingsopname.

De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door SPARTOO.BE zouden worden toebedeeld, met uitzondering voor de Partnerproducten. Deze prijzen zijn vaste prijzen en zijn niet aanpasbaar tijdens hun geldigheidsperiode, zoals aangegeven op de website SPARTOO.BE.
SPARTOO. BE behoudt zich het recht, buiten deze geldigheidsperiode, de prijzen op elk moment aan te kunnen passen. De verwerkingskosten, de expeditiekosten, de transport- en leveringskosten zijn niet in de prijzen inbegrepen en kunnen, indien dit zo vermeld staat op de website, extra in rekening gebracht worden. De betaling die aan de Klant gevraagd wordt, stemt overeen met het totaalbedrag van de aankoop met inbegrip van deze kosten.

Voor de Partnerproducten dient de klant de algemene verkoopsvoorwaarden van de Partner betreffende de prijs te raadplegen.

Een factuur wordt door SPARTOO.BE. Deze kan gedownload worden op de website waarop de bestelling werd doorgevoerd..

7 Bestelling en beveiligde betaling

7.1 : Bestelling

De klant bevestigt zijn bestelling zoals hierna beschreven. Deze bevestiging houdt ook de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden van SPARTOO.BE en van de Partners, indien het over een partnerproduct gaat, in. De klant die geïnteresseerd is in een artikel dat zichtbaar is op de website SPARTOO.BE, volgt de volgende procedure om zijn bestelling door te voeren:
- Kies de maat en de kleur.
- Controleer in het winkelmandje de specifieke kenmerken van de bestelling (kleur, hoeveelheid, maat, prijs, enz…) met de mogelijkheid aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen van bepaalde artikelen door te voeren.
- Vul voor een eerste bestelling het inschrijvingsformulier in voor het aanmaken van het klantaccount met een wachtwoord.
- Indien de klant over een speciale aanbieding beschikt, (met uitzondering van Partnerproducten), dient eerst de code ervan in het aangegeven veld ingevuld te worden.
- Kies de betalingswijze, de leveringswijze en het leveringsadres.
- Valideer, na bevestiging van de betalingswijze, definitief en onherroepelijk de bestelling. Dit brengt de hieronder beschreven gevolgen met zich mee.
- Een e-mail ter bevestiging van de bestelling wordt verzonden en de verkoop wordt definitief na inning van het volledige aankoopbedrag (dit is geen voorschotbedrag). De producten blijven gedurende 7 dagen gereserveerd.

Elke gevalideerde bestelling heeft een betalingsverplichting tot gevolg.

De eigendomsoverdracht van de producten die SPARTOO.BE en zijn Partners aan de klant verkopen, wordt pas gerealiseerd bij integrale en correcte betaling van de bestelling en dit ongeacht de leveringsdatum van de producten. De clausule van eigendomsvoorbehoud neemt niet weg dat de risico's op verlies of beschadiging van de producten vanaf het leveringsmoment aan huis of vanaf het ophalen in een afhaalpunt onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen.

De klant dient de juistheid van de bestelling na te kijken en onmiddellijk elke fout te signaleren.


7.2. Betaling

 • Betaling via bankkaart
  De klant geeft het nummer van zijn bankkaart, de vervaldatum en de cvc-code in.
  Hij bevestigt uiteindelijk de bestelling door op de button « Bevestigen » te klikken. Om de betaling te beveiligen, zal, in bepaalde gevallen, de betalingsbevestiging pas gebeuren na het ingeven van de veiligheidscode die door de bank werd doorgegeven. Wanneer de klant op de button « Bewaren » klikt, dan aanvaardt hij dat zijn kaartnummer met de ingegeven vervaldatum opgeslagen wordt voor volgende aankopen.
 • Betaling in 3 termijnen.
  Het is mogelijk een 3-termijnenbetaling door te voeren. Deze betalingsmethode is mogelijk voor bestellingen hoger dan 50 €. Een derde van het aankoopbedrag wordt onmiddellijk gedebiteerd, het tweede derde een maand later en het saldobedrag 2 maanden na aankoop.
  Een bedrag van 3.99€ zal tijdens het eerste debet voor deze prestatie in factuur gebracht worden.
  De bestellingen die Partnerproducten inhouden, kunnen niet betaald worden met een 3-termijnenbetaling.
  In geval van een retourzending van een bestelling betaald via een 3-termijnenbetaling, zal, indien na productverificatie geen enkele anomalie werd vastgesteld, de volgende procedure lopen:
  - In geval van een volledige retour van de bestelling, zullen alle gedebiteerde bedragen teruggestort worden en zullen de nog openstaande termijnen worden geannuleerd. De dossierskosten van 5 € zullen niet terugbetaald worden, met uitzondering van het herroepingsrecht.
  - In geval van een retourzending van één artikel van de bestelling, zal dit bedrag van de nog openstaande termijnen worden afgetrokken.
  In geval van niet-betaling, worden de overblijvende termijnen geannuleerd en het te innen bedrag zal overeenstemmen met het nog openstaande saldobedrag inclusief de boetes en de inningskosten zoals aangegeven in het artikel 7.3.
  De vervaldatum van de bankkaart die gebruikt werd voor de betaling mag niet vervallen binnen de 4 maanden na de eerste mensualiteit. In dat geval zal de bestelling worden geannuleerd. De 3-termijnen betaling zal niet mogelijk zijn. Men kan dan betalen via een bankkaart of via Paypal.
  In geval dat een bestelling niet op voorraad is, zal, bij een bestelling die betaald werd met een 3-termijnenbetaling, de bestelling geannuleerd worden en de klant de reeds betaalde sommen terug krijgen met inbegrip van de dossierskosten van 5 euros. De openstaande termijnen worden geannuleerd.
 • Betaling via bankoverschrijving
  Het volstaat te klikken op "bankoverschrijving" op de betaalpagina en de bestelling te bevestigen in stap 5. Een e-mail met de bankgegevens van SPARTOO.BE met een herhaling van het bestellingsbedrag wordt dan verzonden, evenals het unieke transactienummer dat aan de bank dient doorgegeven te worden wanneer de overschrijving wordt doorgevoerd. De bestelling zal verwerkt worden van zodra de bankoverschrijving wordt ontvangen. (Dit duurt doorgaans 5 werkdagen, omdat het een Europese overschrijving betreft.)
 • Betaling via Bancontact/Mistercash
  De betaling gebeurt online via het ingeven van het kaartnummer en de vervaldatum van de kaart in de rubriek « Bancontact/Mistercash ».Vervolgens dient de klant enkel de instructies op te volgen om de beveiligde betaling door te voeren. De financiële gegevens van de Klant worden nooit aan SPARTOO.BE doorgegeven.
 • Paypal
  Elke houder van een Paypal-rekening kan online betalen door gewoonweg zijn e-mailadres en zijn wachtwoord van Paypal in te voeren.
  Met PayPal worden de financiële gegevens van de klant nooit doorgegeven aan SPARTOO.BE. Paypal codeert en beschermt het nummer van de kaart voor eens en voor altijd.
 • Betaling via Cadeaubon
  De betaling via een cadeaubon is mogelijk. De klant dient in de rubriek « Kortingsbon » het nummer van de cadeaubon integeven. Indien het bestellingsbedrag hoger is dan het bedrag van de cadeaubon, dan zal de klant de betaling moeten vervolledigen via een andere betalingsmethode. Indien het bestellingsbedrag kleiner is dan het bedrag van de cadeaubon, zal de klant het saldobedrag kunnen gebruiken voor een volgende bestelling binnen de geldigheidsperiode van de cadeaubon.


7.3 : Niet-betaling

SPARTOO.BE behoudt zich het recht een levering te weigeren of een bestelling van een klant niet door te voeren indien deze klant zijn vroegere bestelling niet volledig of gedeeltelijk heeft betaald of indien er een betalingsbetwisting loopt of indien er een frauderisico bestaat.

Elke verwerping van een bankkaart, elke betalingsverwerping, elke weigering van betaling bij aflevering, elke betwisting met Paypal zal een inningsprocedure door SPARTOO.BE tot gevolg kunnen hebben. Voor de inning van openstaande bedragen zal SPARTOO.BE boetes toepassen en inningskosten zouden hierbij eveneens kunnen aangerekend worden.7.4 : Verificatie van de betalingen

SPARTOO.BE controleert alle bestellingen die op zijn website werden gevalideerd. Deze controles hebben als doel SPARTOO.BE te beschermen tegen frauduleuze verrichtingen : identiteitsdiefstal, fraude bij de betaling. De diensten van SPARTOO.BE zullen aan elke klant alle nodige informatie kunnen opvragen om de bestelling te valideren :bankinformatie, kopie van een telefoon, gas, water of elektriciteits rekening etc. Indien er door ons een kopie van een identiteitsbewijs en of paspoort wordt gevraagd mogen persoonsgevoelige gegevens worden afgeschermd.

Indien na 7 dagen deze informatie niet werd doorgegeven, zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.

Het ontvangst van niet-conforme documenten zal eveneens de annulatie van de bestelling tot gevolg hebben.

Voor de bestelling van Partnerproducten, hebben de partners hun eigen voorwaarden en kan SPARTOO.BE daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld.7.5: Beveiliging van de betalingen

Om de betalingen te beveiligen, gebruikt de website van SPARTOO.BE een beveiligd betalingssysteem. Dit systeem gebruikt de veiligheidsnorm SSL. De vertrouwelijke gegevens (bankkaartnummer bestaande uit 16 cijfers, vervaldatum en de veiligheidscode achteraan op de bankkaart) worden onmiddellijk gecodeerd op de bankserver en komen niet op de servers van SPARTOO.BE . Wanneer de bestelling wordt bevestigd, zal de vraag tot betaling in real-time gerouteerd worden naar het beveiligde internetbankiersysteem. Dit systeem zal dan aan het bankkaartnetwerk een autorisatie vragen. Het beveiligd internetbankiersysteem geeft een elektronisch certificaat dat het bedrag en de transactiedatum weergeeft.
Dit in overeenkomst met het artikel 1366 van het Franse burgerlijk wetboek8 Identificatie

De klant die reeds een aankoop op de website van SPARTOO.BE doorvoerde, kan een persoonlijk wachtwoord kiezen waardoor hij bij volgende bestellingen niet weer opnieuw de formulieren dient in te vullen die aan een bestelling voorafgaan.
De klant die reeds een account heeft, wordt op de website herkent als een klant van SPARTOO.BE. Het wachtwoord van de Klant van SPARTOO.BE is persoonlijk en strikt vertrouwelijk. Het mag in geen enkel geval aan derden worden doorgegeven.
Indien de klant van SPARTOO.BE zijn wachtwoord verliest of vergeten is, dient hij in de kortst mogelijke tijd de beheerder van de website SPARTOO.BE via het e-mailadres adriana@spartoo.be hiervan op de hoogte te stellen. Binnen de 48 u zal een nieuw wachtwoord verzonden worden dat het oude wachtwoord vervangt. Om de identificatie van de klant te vereenvoudigen via de gelijktijdige verschaffing van het e-mailadres en het wachtwoord, geeft de Klant uitdrukkelijk de toestemming aan SPARTOO.BE om op de hardware van de klant een « cookie » te plaatsen dat als enig doel heeft deze identificatie te vereenvoudigen.

9 Levering doorgevoerd door SPARTOO.BE

Voor Partnerproducten moet de klant in de algemene verkoopsvoorwaarden van de Partner zijn leveringsvoorwaarden raadplegen.

De leveringstermijnen die aangegeven worden, hebben als referentie de dag van bestelling en worden berekend in werkdagen (zaterdag, zondag en feestdagen worden niet bijgerekend in de berekening van de leveringstermijn.) Bij overmacht, kan SPARTOO.BE niet aansprakelijk worden gesteld voor leveringsvertraging.


Levering in België

Levering via B-post
Termijn : Binnen 4 werkdagen na verzending
Leveringskosten :De volgende tarieven gelden:
- €5.99 voor een bestelling van minder dan €39,99
- €3.99 voor een bestelling van €40.00 t/m €59,99
- Gratis voor een bestelling vanaf €60.00


Levering op afhaalpunt (Mondial relay):
Termijn : Binnen een termijn van 5 werkdagen
Leveringskosten Leveringskosten :De volgende tarieven gelden:
- €3.99 voor een bestelling t/m €29.99
-Gratis voor een bestelling vanaf €30,00


Thuislevering (UPS Express):
Voor 14.00 uur besteld, volgende werkdag in huis.
Leveringskosten : €15.99 per bestelling

10 Tevreden of terugbetaald

Alle artikelen die op de website van SPARTOO.BE worden gekocht, kunnen indien de klant dit wenst, teruggestuurd worden in het kader van de actie « Tevreden of terugbetaald ». Deze terugzending kan gebeuren voor legitieme motieven : het product bevalt niet, het is niet de juiste maat, de kleur valt tegen, enz.. De producten van SPARTOO.BE kunnen omgeruild worden of terugbetaald worden (gratis retourzenden, zie 10.1).

Partnerproducten kunnen enkel terugbetaald worden (de voorwaarden van iedere partner staan vermeld op de productfiche).
Om aanvaard te worden, moeten de retourzendingen aan de volgende voorwaarden voldoen :
- De producten mogen niet buitenshuis gedragen zijn. De producten moeten zich in een nieuwe staat bevinden.
- De teruggezonden producten moeten overeenstemmen met de geleverde producten.
- De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking teruggezonden worden. Deze verpakking dient in goede staat te zijn (schoenendoos mag niet geplakt zijn) en moet dan in een goed gesloten pakket wordevan n verzonden.
- De producten dienen binnen 30 dagen na ontvangst bestelling teruggezonden worden.
- Lege verpakkingen zullen geweigerd worden voor omruiling of terugbetaling.

- Volg de hieronder beschreven procedure.

Elke Klant kan beroep doen op zijn herroepingsrecht volgens de Europese richtlijn 2011/83/UE voor alle producten aangekocht op de website van SPARTOO.BE. Hij kan dit doen binnen een termijn van 14 dagen die begint vanaf het ontvangst van de bestelling door de klant zelf of door een gemandateerde derde. Hij moet dit absoluut binnen deze termijn doen, via e-mail op het adres adriana@spartoo.be of per post, of eventueel via het invullen van het volgende formulier:
Ter attentie van SPARTOO, 16 rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, France
Hierbij deel ik mijn herroeping mee van het contract met betrekking op de verkoop van de volgende producten:
N° van het/de product(en):
Bestellingsnummer:
Bestelt op …., ontvangen op…
Naam van de klant:
Adres van de klant:
Opgesteld op
Handtekening (indien het op papier wordt opgesteld)

Van zodra de bestellingsproducten in nieuwe staat en in hun oorspronkelijke verpakking (een controle zal systematisch doorgevoerd worden) teruggezonden worden, zal de klant terugbetaald kunnen worden met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die de klant eventueel maakte voor een andere leveringwijze dan de gratis standaardlevering die SPARTOO.BE voorstelt). De kosten voor de retourzending blijven ten laste van de klant. Deze retourzending moet met zo weinig mogelijk vertraging, en in ieder geval ten laatste 14 dagen na het ontvangst van het retourpakket, doorgevoerd worden.


10.1: De mogelijkheden voor een retourzending zijn de volgende:

België: gratis retourzending via B-Post. Alle andere retouropties zijn ten laste van de klant.

Voor de Partnerproducten staan de voorwaarden voor deze retourzending in de productfiche.


10.2 : De procedure voor de retourzending is de volgende:

Stap 1: Klantaccount
Log je in op jouw account SPARTOO.BE via je e-mailadres en wachtwoord en ga naar de rubriek “mijn retouren” om het formulier voor retouraanvraag in te vullen.

Stap 2: Verkrijgen van het retouretiket
– Indien de retour gratis is en aangeboden wordt door SPARTOO.BE zal je een e-mail ontvangen met een link om het retouretiket uit te printen.
– Indien de retour op kosten van de klant wordt doorgevoerd zal de klant een mail ontvangen met het retouradres waar het product moet heen gezonden worden.

Stap 3: Het deponeren bij B-post
Deponeer het pakket bij B-post wanneer het om een gratis retourzending gaat.
Deponeer het pakket bij de transporteur naar keuze voor een retourzending op eigen kosten.
Bewaar het deponeerbewijs voor eventuele latere betwisting.
De verwerking van de retourzending neemt 7 tot 10 werkdagen in beslag.

11 Verwerking van pakketten die niet door de transporteur werden geleverd.

11.1: Retourzending wegens “ADRES ONBEKEND”:

Het gaat om pakketten die door de transporteur belast met de levering werden teruggezonden met de opmerking : Adres onbekend . Na ontvangst en aanvaarding van het pakket bij SPARTOO.BE, zal SPARTOO.BE contact opnemen met de klant om de bestelling opnieuw te verzenden indien het product nog beschikbaar is of om de bestelling terug te betalen indien de klant dit wenst.
SPARTOO.BE behoudt zich het recht over te gaan tot terugbetaling van de bestelling en niet tot het terugzenden van deze laatste, indien meerdere retourzendingen werden gedaan omwille van “Adres onbekend”


11.2: Retourzending wegens “NIET OPGEHAALD”:

Het gaat hier om pakketten die niet door de klant zijn opgehaald op het postkantoor of op het afhaalpunt binnen de gestelde termijnen. Na ontvangst en aanvaarding van het pakket door SPARTOO.BE zal SPARTOO.BE contact opnemen met de klant om de bestelling opnieuw te verzenden indien het product nog beschikbaar is of om de bestelling terug te betalen indien de klant dit wenst. SPARTOO.BE behoudt zich het recht over te gaan tot terugbetaling van de bestelling en niet tot het terugzenden van deze laatste, indien meerdere retourzendingen werden gedaan omwille van “NIET OPGEHAALD”


11.3:Retourzending wegens “GEWEIGERD”

Het betreft hier pakketten die door de klant bij levering werden geweigerd. Na ontvangst en aanvaarding van het pakket door SPARTOO.BE, zal er binnen de 72u na het ontvangst van het pakket een aankoopbon op het account van de Klant worden bijgeschreven. Op de website van Spartoo.BE kan de klant in de rubriek “Klantenservice” de annulatie van zijn aankoopbon aanvragen en tot een terugbetaling verzoeken.

Indien een pakket terug wordt gezonden omwille van “ADRES ONBEKEND”, “NIET OPGEHAALD” of “GEWEIGERD” garandeert SPARTOO.BE niet dat de bestelde artikelen gereserveerd blijven en kan SPARTOO.BE overgaan tot het terugbetalen van de bestelling indien de producten niet meer beschikbaar zijn.

Voor Partnerproducten is alleen een terugbetaling mogelijk.

12 Aansprakelijkheid

SPARTOO.BE heeft enkel een inspanningsverplichting met betrekking tot alle toegangsetappes van de website, het invullen van formulieren, het bestellen, de levering van de artikelen of enig andere service. Derhalve is SPARTOO.BE in geen geval aansprakelijk voor enig ongemak of schade die voortvloeit uit het gebruik van het Internet netwerk dat totaal buiten de handelingen en voorzorgsmaatregelen liggen die door SPARTOO.BE werden genomen. In het bijzonder met betrekking tot enige verstoring in de dienstverlening, binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen kan SPARTOO.BE in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Op dezelfde wijze vrijwaart ieder feit dat als overmacht is aangemerkt krachtens de jurisprudentie van de Franse 'Cour de Cassation'(Hof van Cassatie), SPARTOO.BE van iedere aansprakelijkheid. De klanten kunnen aanspraak maken op de garantiebepalingen van de merken die op de website gepresenteerd worden.

13 Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website SPARTOO.BE, zowel de visuele als de geluidselementen, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of het patentrecht.
Zij zijn de exclusieve eigendom van SPARTOO.BE.
Iedere hypertekstlink die naar de site SPARTOO.BE doorverbindt, met name door middel van framingtechniek, deep-linking, in-line linking of iedere andere vorm van deeplinktechniek is in alle gevallen ten strengste verboden.
In alle gevallen dient iedere link, zelfs stilzwijgend toegestaan, te worden verwijderd op eenvoudig verzoek van SPARTOO.BE.

14 Beveiliging van de persoonsgegevens

14.1. Het verzamelen van de persoonsgegevens

Tijdens het creëren van een klantaccount en tijdens de bestelling op de website van SPARTOO.BE, kan het bedrijf SPARTOO persoonsgegevens opslaan. Alle verzamelde gegevens zijn adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden van de behandeling (punten 2 en 3).De verantwoordelijke voor deze gegevensopslag is het bedrijf SPARTOO SAS, Naamloze vennootschap volgens Frans model, geregistreerd onder het nummer 489 895 821 in het handelsregister van Grenoble, waarvan de sociale zetel gevestigd is op 16, rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, Frankrijk. SPARTOO heeft bij de CNIL (Frans organisme voor de beveiliging van de gegevens) de beveiliging van de persoonsgegevens van de klanten en zijn fraudebestrijding aangegeven : verklaring n°1182432.

De term “persoonlijke gegevens” houdt alle gegevens in die het mogelijk maken een individu te identificeren, hetgeen onder andere overeenkomt met de naam, voornaam, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, postadres, IP adres en eveneens elke persoonlijke inlichting die de klant aan SPARTOO.BE zal meedelen.

In de fraudebestrijding die hieronder (punt 2 en 3) wordt beschreven, zal SPARTOO.BE ook de informatie opslaan met betrekking tot de op de website doorgevoerde transacties voor een beperkte periode (punt 5). De nummers van de bankkaarten die voor deze transacties werden gebruikt evenals de geldigheidsdatum worden weliswaar gecamoufleerd.


14.2: Doel van de gegevensverzameling

De persoonlijke gegevens worden verzameld alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden om aan één of meerdere van de volgende doeleinden te beantwoorden:
- de bestellingen op de website beheren,
- commerciële statistieken opmaken, marktstudies en gedragsstudies doorvoeren,
- bestanden van vooruitzichten opstellen en beheren, hetgeen ook technische handelingen inhoudt zoals normalisatie, verrijking en duplicatie,
- handelingen doorvoeren met betrekking tot het klantenbeheer,
- een klantenbestand uitkiezen voor prospectie-, en promotie acties,
- aanbiedingen en promotionele berichten in naam van SPARTOO.BE verzenden. De klant kan zich op elk moment voor deze aanbiedingen uitschrijven door te klikken op de link die zich onderaan de betreffende e-mail bevindt.
- onze wettelijke en regelgevende verplichtingen respecteren
- fraudebestrijding


14.3: Bestemmelingen van de verzamelde gegevens

Enkel SPARTOO.BE en de externe bedrijven die contractueel met SPARTOO.BE verbonden zijn voor de verwerking van de bestelling van de Klant, hebben toegang tot de doorgegeven informaties. De categorieën van personen die binnen het bedrijf van SPARTOO toegang krijgen tot deze persoonsgegevens zijn, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden, de commerciële afdeling, de administratieve afdelingen, de technische dienst en de diensten belast met de controle (bedrijfsrevisor, de interne auditdienst, enz…)

De volgende categorieën kunnen eveneens bestemmeling zijn van de persoonsgegevens: de openbare diensten, maar dit enkel en alleen om te antwoorden aan de wettelijke verplichtingen, de Gerechtsambtenaren, ministeriële ambtenaren en de organisaties die belast zijn met het innen van de schulden.

Alle nuttige voorzorgen worden genomen om de beveiliging van de persoonsgegevens te verzekeren en ook te vermijden dat deze worden vervormd, beschadigd of in de handen komen van onbevoegde derden.

Het bedrijf SPARTOO behoudt zich het recht de gegevens commerciëel door te geven indien de klant op de website de vermelding « ik wens de goede tips van de partners van Spartoo te ontvangen » heeft aangeklikt. U kunt uw toestemming vervolgens op elk gewenst moment intrekken door dezelfde vermelding ongedaan te maken. Elke behandeling op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking is wettig.
Het bedrijf SPARTOO kan dan de gegevens doorgeven aan externe bedrijven. SPARTOO verbindt zich ertoe deze gegevens enkel door te geven aan externe bedrijven die hetzelfde beveiligingsniveau van de gegevens garanderen als in Frankrijk en de Europese Gemeenschap.


14.4. Bewaring van de persoonsgegevens

Na de laatste transactie op de website of na de laatste update van het klantaccount worden de persoonsgegevens gedurende drie jaar bewaard, met uitzondering van de gecamoufleerde nummers van de bankkaarten en hun geldigheidsdata die slechts gedurende zes maanden worden opgeslagen in het kader van de fraudebestrijding en de Spartoo Premium. In geval van uitdrukkelijk akkoord van de klant die in dat geval het vakje “Bewaren” heeft aangeklikt, heeft SPARTOO.BE het recht de bankgegevens gedurende dertien maanden na de laatste transactie of na de laatste update te bewaren.
Bij afwezigheid van nieuwe transacties of update van het Klantaccount tijdens deze tijdsduur van vijf jaar, zullen de persoonsgegevens automatisch uitgewist worden.
De veiligheidscryptogram CVC wordt systematisch na elke transactie volledig en zonder betwisting uitgewist.


14.5 : Cookies

SPARTOO.BE berekent het aantal pagina’s die worden bekeken, het aantal bezoeken op de website en de retourfrequentie door het gebruik van “cookies”.
De Klant kan niet geïdentificeerd worden door een cookie. De cookie slaagt de informatie op i.v.m. de navigatie die de Klant op de website van SPARTOO.BE doorvoert (de geraadpleegde pagina's, de datum en het uur van de raadpleging, enz.).
De door de cookies opgeslagen gegevens zijn enkel en uitsluitend bestemd voor een intern gebruik en worden nooit doorgegeven aan derden.

Aangezien het gebruik van cookies, zowel die van SPARTOO.BE als die van derden, niet noodzakelijk is voor de werking van de website, dient de uitdrukkelijke toestemming van de Klant gevraagd te worden. Via een aangepaste instelling van de browser wordt de toestemming of de weigering tot het gebruik van cookies duidelijk.

Dankzij bepaalde cookies, ook “reclame cookies” genoemd, kan men de navigatie van de klant volgen en de bekeken producten opslaan, en vervolgens binnen een termijn van maximum 90 dagen, reclamebanners al dan niet met betrekking op deze navigatie doorzenden. Deze cookies zijn verbonden aan het intern profiel van de Klant (zonder hem te kunnen identificeren).Ze vereisen ook uw uitdrukkelijke toestemming op dezelfde manier als hierboven aangegeven. U kunt uw toestemming ook op elk gewenst moment intrekken door op de volgende link te klikken:
De reclame-cookies met betrekking tot mijn profiel uitschakelen.


14.6 : Recht op toegang en wijziging

Wanneer de klant zijn persoonsgegevens doorgeeft, geeft hij uitdrukkelijk de toestemming voor het opslaan en het gebruik van de persoonsgegevens.

Comform de wet UE 2016/679 heeft de klant recht op toegang, wijziging en verwijdering en eventueel op oppositie met betrekking tot de gegevens die hem aangaan en kan hij dit doorvoeren via het volgende e-mail adres: dpo@spartoo.com.
Postadres: SPARTOO SAS-DPO - 16 rue Henri Barbusse – 38100 Grenoble – France.
Voor legitieme redenen kan de Klant oppositie plaatsen voor de behandeling van de gegevens die hem aangaan.
De klant kan, indien nodig, een vordering van een controle-instantie introduceren.


14.7 : Wederkerigheid

De klant verbindt zich er toe elke gegevensopslag of datacommunicatie afkomstig van SPARTOO.BE niet te verspreiden en enkel te bewaren voor een persoonlijk gebruik. SPARTOO.BE behoudt zich het recht om te weigeren deze gegevens aan de klant door te geven, evenals om aan de klant te vragen deze te verwijderen.14.8 : Fraudebestrijding

Om fraude te bestrijden heeft SPARTOO een systeem opgezet dat kan leiden tot:

(I) Om de transactie te beveiligen, bepaalde ondersteunende documenten te claimen zodra de betaling is uitgevoerd, in het geval van een automatische waarschuwing die wordt geactiveerd door de informatie met betrekking tot uw bestelling.
(II) uw bestelling te blokkeren als uw klantaccount al is gebruikt om fraude te plegen,
(III) Uw persoonsgegevens verstrekken op verzoek van gerechtelijke autoriteiten in geval van een klacht of gerechtelijke vordering.14.9 : Veiligheid

Wij adviseren u dat wij alle nuttige voorzorgsmaatregelen genomen hebben om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen. Versleuteling en anonimisering zijn twee van de gebruikte middelen.14.10 : Toepasselijk recht - Taal

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verrichtingen worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht.
Ze zijn in het Frans geschreven.
In het geval dat ze in een of meer vreemde talen zijn vertaald, is alleen de Franse tekst doorslaggevend in geval van een geschil.

15 Prijsvragen

Het reglement van elke prijsvraag kan geraadpleegd worden op de website. De prijsvragen die door SPARTOO.BE worden georganiseerd, zijn vrij toegankelijk en zonder aankoopverplichting. Ze zijn toegankelijk voor alle personen die in België wonen. De tijdsduur en de deelnemingsvoorwaarden staan in het reglement beschreven. De winnaars van de prijsvragen ontvangen een e-mail waarin zij worden geïnformeerd over hun prijs in de vorm van een bon met kortingscode, een cadeaubon voor SPARTOO.BE of een prijs. De toekenningsvoorwaarden en de details over de prijs staan beschreven in het reglement.
SPARTOO.BE behoudt zich het recht een prijsvraag uit te stellen of te annuleren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig probleem dat gedurende de duur van de prijsvraag zou kunnen optreden.
De reclamaties, terugstortingen en andere voorwaarden staan in het reglement van de prijsvraag. Ieder geval van fraude of poging tot fraude, begaan met het oogmerk om onrechtmatig een prijs te winnen, kan leiden tot vervolging.

16 Exclusieve aanbiedingen

De producten die behoren tot de privilege aanbiedingen van SPARTOO.BE zijn toegankelijk voor diegenen die voldoen aan tenminste twee van de drie volgende voorwaarden:
- U bent klant bij SPARTOO.BE en heeft een klantaccount aangemaakt met een geldig e-mailadres en wachtwoord.
- U heeft een uitnodiging ontvangen via e-mail (op het e-mailadres van je klantaccount)
- U heeft tenminste één e-mail ontvangen van SPARTOO.BE

17 Spartoo Premium

SPARTOO.BE stelt aan de klanten voor zich in te schrijven voor de Spartoo Premium .
De Spartoo Premium is een service tegen betaling en is 12 maanden geldig vanaf de inschrijvingsdatum. Indien de klant langer dan 12 maanden gebruik wenst te maken van deze service, dan dient hij na de vervaldatum op de website het abonnement op deze service te vernieuwen voor een bijkomende periode van 12 maanden en de nieuwe bijdrage te betalen.
De SPARTOO PREMIUM is niet van toepassing op partnerproducten.

 • De Spartoo Premium biedt de volgende voordelen:

- 10% korting op alle spartoo-artikelen
- 5% korting op afgeprijsde spartoo-artikelen tijdens de solden
- Gratis UPS Express levering in 1 werkdag voor de bestelling(en) geplaatst voor 13 uur (behalve in het weekend en op feestdagen )
- Betaling in 3 termijnen zonder bijkomende kosten vanaf 60.00 euro
- Exclusieve aanbiedingen: extra kortingen tijdens de dagen gereserveerd voor de Premium klanten.


 • Toepassingsvoorwaarden van de kortingen:

– Toepassingsvoorwaarden voor de 10% korting: deze prijskorting kan gecombineerd worden met andere kortingen en is geldig voor alle spartoo-artikelen.Niet toepasbaar tijdens de solden.
– Toepassingsvoorwaarden voor de 5% korting: deze prijskorting kan gecombineerd worden met de promotie die tijdens de solden op de website staan. Deze prijskorting is enkel van toepassing op gesoldeerde artikelen.

18 Cadeau- en aankoopbonnen

Cadeau- of aankoopbonnen zijn kortingsbonnen die over een unieke code beschikken. De cadeau- en aankoopbonnen worden niet terugbetaald en een terugstorting is niet mogelijk. De aangekochte artikelen die met een cadeau- of aankoopbon worden gekocht, kunnen wel geruild worden of omgezet worden in een tegoedbon indien het artikel niet bevalt. De cadeau- of aankoopbon zal dan opnieuw gecrediteerd worden en zal tijdens de geldigheidsperiode moeten gebruikt worden.
Ze kunnen niet gecombineerd worden met andere promoties of andere kortingsbonnen.
Met uitzondering van partnerproducten.

19 De laagste prijsgarantie

Indien de klant een artikel op onze website heeft gekocht en hij vindt op een andere Belgische website die beschikt over een online betalingssysteem, hetzelfde artikel goedkoper (inclusief de leveringskosten) dan vergoedt SPARTOO.BE 2 maal het prijsverschil.

De terugbetaling van 2 maal het prijsverschil is gebonden aan de volgende voorwaarden :
- De leveringskosten moeten in de goedkopere prijs inbegrepen zijn,
- de goedkopere prijs mag niet voortkomen uit een specifieke promotie en,
- de leveringsvoorwaarden moeten identiek zijn aan de voorwaarden die wij aanbieden (artikel op voorraad, verzending ten laatste één dag na aankoop, voorstel van minstens een gratis levering op de website) en,
- het artikel dient identiek te zijn: nieuw, hetzelfde merk, hetzelfde model, hetzelfde materiaal, dezelfde kleur en,
- het aangekochte artikel op Spartoo.be moet in dezelfde maat en kleur beschikbaar zijn op de website waar het artikel goedkoper wordt aangeboden en,
- het artikel moet aangeboden worden op een Belgische website in het nederlands of frans met extentie .be in de Belgische officiële munteenheid: euro en,
- de betaling moet via een online betalingssysteem gebeuren en,
- dit aanbod is éénmalig geldig per persoon en per artikel gekocht op SPARTOO.BE.

Voor de laagtse prijsgarantie zijn uitgesloten:
- Artikelen in voorraadvermindering of in solden
- Artikelen die verkocht worden op veilingsites, advertentiesites en privé-verkoopsites
- Artikelen verkocht en verzonden door onze partner verkopers
- Leveringen buiten België

De voorwaarden voor de laagtse prijsgarantie:
Binnen de 5 dagen na aankoop dient de klant zijn aanvraag in te dienen bij SPARTOO.BE door het contactformulier van de Klantenservice in te vullen en de volgende procedure te volgen:
- Vermelding van bestelnummer bij SPARTOO.BE
- Vermelding van het URL-adres van de website waar het artikel goedkoper wordt aangeboden en het URL-adres van het artikel op de website.
Indien aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan en na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van de klant, en als de klant het aangekochte artikel behoudt, zal SPARTOO.BE de klant 2 keer het prijsverschil vergoeden.
De terugbetaling wordt verwerkt in het klantaccount via een door SPARTOO.BE gekozen betaalwijze. De terugbetaling wordt binnen de 30 dagen verwerkt.

20 Bemiddeling

Indien een geschil optreedt, kan de klant een schriftelijke vraag aan SPARTOO.BE adresseren. SPARTOO.BE zal dan zijn uiterste best doen om dit op te lossen. Als een minnelijke schikking niet kan gevonden worden, zal hierna binnen een tijdsduur van 1 jaar, een vraag bij een bemiddelaar moeten ingediend worden. De klant kan op de volgende websites gaan voor het online-oplossen van de geschillen: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BE

21 Garantie

In Belgïe kan de wettelijke conformiteitsgarantie ingeroepen worden indien de niet-conformiteit vastgesteld wordt binnen de 2 jaar vanaf het ontvangst van het product en indien de aanvraag binnen de 2 maanden na vaststelling van het conformiteitsprobleem wordt ingediend.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt niet bij aangebrachte modificatie op het product, bij normale slijtage van het product, bij verkeerd gebruik van het product, bij het niet respecteren van de onderhoudsregels voor het product en bij schade aangebracht tijdens transport of opslag van het product.

Het vervangen of de reparatie van het product zal kosteloos binnen een bepaalde tijdsduur gebeuren behalve als dit onredelijk is in verhouding met de schade of als dit onmogelijk is. Indien het onmogelijk is, zal SPARTOO.BE kosteloos overgaan tot de gedeeltelijke of totale terugbetaling al naargelang het geval. Het defecte product moet op de website van SPARTOO.BE besteld zijn en moet in zijn oorspronkelijke verpakking worden teruggezonden.

Elke vraag moet verzonden worden op het volgende e-mailadres: servicenaverkoop@spartoo.be

Geef je mening
PREMIUM